Jakość i bezpieczeństwo

W dziedzinie optymalnej higieny narzędzi i sprzętu nie ma miejsca na kompromisy. Państwa pełne bezpieczeństwo stanowi dla nas najwyższy priorytet.

Wszystkie narzędzia mające kontakt z błonami śluzowymi oraz z uszkodzonymi tkankami muszą być sterylne.

Po dokładnie przeprowadzonym procesie dekontaminacji (dezynfekcja zgodna z przepisami producentów środków chemicznych o najszerszym spektrum działania – preparaty OCC Switzerland, myciu) i wysuszeniu należy przejść do przeglądu i pakowania narzędzi do procesu sterylizacji czyli wyjaławiania. W trosce o Państwa bezpieczeństwo w czasie zabiegów, gabinet został wyposażony w wysokiej klasy autoklaw niemieckiej firmy MELAG.
Dodatkowo każda sterylizacja jest kontrolowana przez wskaźnik fizyczny (test paskowy), a raz w miesiącu wykonujemy biologiczny test skuteczności sterylizacji, który badany jest przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Ponad to stosujemy środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, zarówno dla pacjenta jak i całego personelu.

Dzięki zastosowaniu takich procedur każdy pacjent Corony może czuć się komfortowo i bezpiecznie.

TOP